Moderador de la Curia:

Secretario Canciller: Pbro. Nelson Allende

Economato

Administradora diocesana: Mg. Alicia Bartz

Asesor de asuntos económicos:

Contadora: CPN Gabriela Ruíz Díaz

Auditora Interna: Mg. Rosa Encina

Secretaria administrativa: Ing. Com. Mercedes Bogado

Auxiliar contable:

Auxiliar administrativo:

Notarías

Notaría de sacramentos: Graciela López Candia

Notaría de patrimonio:

Archivo Diocesano